અમુલે એક લિટર દૂધના ભાવમાં બે રૂપિયાનો વધારો કર્યો

  • હવે અમુલની 500 મીલીની થેલી એક રૂપિયો મોંઘી થઈ જશે
  • આ ભાવ આવતી કાલથી લાગુ પડશે

નેશનલ: સુમુલ ડેરીએ એક લિટરે દુધમાં 2 રૂપિયાનો વધારો કર્યા પછી હવે અમુલે પણ દૂધના ભાવમાં વધારા કર્યો છે. અમુલે એક લિટર દૂધના ભાવમાં બે રૂપિયાનો વધારો કર્યો છે. આ ભાવ આવતી કાલથી લાગુ પડશે. જેને કારણે હવે અમુલની 500 મીલીની થેલી એક રૂપિયો મોંઘી થઈ જશે.

અમુલ ગોલ્ડ 500 મીલી પહેલા 28 રૂપિયે હવે 29 રૂપિયે મળશે. તેજ રીતે અમુલ તાજા શક્તિ ટી સ્પેસ્યલ બફેલો દુધ તમામાં લિટરે ૨નો વાધારો કરાયો છે.

કોરોના મહામારીમાં એક તરફ લોકોના ધંધા-રોજગાર ઠપ્પ થઈ ગયા છે. બીજી તરફ મોંઘવારીનો એક પછી એક માર પડી રહ્યો છે. પેટ્રોલ-ડીઝલના વધી રહેલા ભાવની વચ્ચે હવે દૂધના ભાવમાં પણ વધારો ઝીંકાયો છે. લિટરે 2 રૂપિયાનો વધારો થયો છે. ગોલ્ડ દૂધ હવે 58 રૂપિયા લિટર, તાજા દૂધ હવે 46 રૂપિયા લિટર અને ગાય દૂધ હવે 48 રૂપિયા લિટર મળશે. પરિવહન ખર્ચ વધતા સુમુલે દૂધના ભાવમાં લિટરે 2 રૂપિયાનો વધારો કર્યો છે.

Leave a Comment